Kunst või pulli….? – Rut rush – Punahirv, Cervus elaphus, Red Deer

… tihtipeale ei saa ise aru, mis kategooriasse see peaks kuuluma. Siin ajab pull täiesti ühemõtteliselt tõrkuvat lehma taga.