Meenutus kevadest – Metsis, Tetrao Urogallus, Capercaillie, Metso

Üks mitmete väheneva arvukusega linnuliikide hulgast Eestis.