Young one – Merikotkas, Haliaetus albicilla, White-Tailed Eagle